INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV – ODBER NOVINIEK ( NEWSLETTER )

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (dalej len „GDPR“) a
v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

 

Naša spoločnosť si uvedomujme, že v súvislosti so zasielaním elektronických reklamných a informačných správ (Newsletter) dochádza k spracúvaniu osobných údajov a preto sa snažíme dodržiavať všetky zákonnom požadované opatrenia, aby sa zabezpečila ich náležitá ochrana a bezpečnost. Zároveň by sme Vás ako dotknutú osobu chceli informovať o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov.

 

Obchodné meno: 3apes spol. s r.o.
Sídlo: Kapitána Rašu 11, Bratislava, 841 01
IČO: 46 547 584
Zapísaná v : obchodnom registri, Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka císlo: 80937/B
E-mail: info@3apes.sk

 

Účel spracúvania osobných údajov:
Informovanie o rôznych akciách a novinkách.

Rozsah spracúvania osobných údajov:
Meno, priezvisko a e-mailová adresa.

Právny základ spracúvania:
§ 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

Identifikácia tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii:
nie je určená.

Doba uchovávania osobných údajov:
Po dobu trvania záujmu o odber noviniek.

Poučenie o práve kedykolvek odvolať svoj súhlas:
Odoberanie nášho newslettera môžete kedykoľvek zrušiť pomocou odkazu, ktorý nájdete vždy v spodnej časti našich newsletterov.
Po potvrdení odhlásenia z newslettera budú vaše osobné údaje obratom vymazané.
Zrušenie a žiadosť o odstránenie vašich osobných údajov z našej databázy môžete zaslať aj priamo na náš e-mail info@3apes.sk .

Poučenie o právach dotknutej osoby:
Ako dotknutá osoba máte:
– právo požadovať od prevádzkovatela prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby,
– právo na opravu Vašich osobných údajov,
– právo na vymazanie Vašich osobných údajov
– právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
– právo namietať spracúvanie osobných údajov,
– právo na prenosnosť osobných údajov,
– právo podať sťažnosť dozornému orgánu – právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona,

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám:
Vaše osobné údaje zásadne nezverejňujeme. Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym tretím osobám, subjektom, ani organizáciám.

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovolné:
V prípade, že máte záujem o odber noviniek, budeme potrebovať Váš E-mail, aby sme Vám mohli zasielať elektronické správy – newsletter.
Následkom neposkytnutia e-mailovej adresy je nemožnosť zasielať Vám elektronické správy – newsletter, iné následky nie sú.

Automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania nie je:
Prevádzkovatel pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.